Header Image

Local Organization Committee

Local Organization Committee

Prof. Dr. Halime Ömür PAKSOY (Conference Chair)
Doç. Dr. Yeliz KONUKLU (Scientific Secretary)
Prof. Dr. Hunay EVLİYA
Prof. Dr. Seyhan TÜKEL
Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
Prof. Dr. Güzide YÜCEBİLGİÇ
Prof. Dr. Ramazan BİLGİN